Warning: mysql_result() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/m/c/u3973/public_html/myweb.php on line 65
Kompenzácia účinníka
Vitajte! Dnes je 20.6.2024

Kompenzácia účinníka


Ponúkame Vám komplexný návrh kompenzácie jalového výkonu s následnou dodávkou kompenzačných rozvádzačov, alebo rekonštrukciu jestvujúcich rozvádzačov, výmenu regulátorov RQ5, RQ5U, WOR, ... za moderné, mikroprocesorom riadené regulátory, výmenu kondenzátorov za ekologicky nezávadné a výmenu stýkačov za špeciálne stýkače určené na spínanie kapacitnej záťaže.

Kompenzačné rozvádzače sú určené pre centrálnu alebo skupinovú kompenzáciu jalového výkonu v sieťach nízkeho napätia. Vyrábajú sa v prevedení s krytím IP41/00 alebo IP43/20, s prívodným poistkovým odpojovačom alebo bez odpojovača, nástenné alebo skriňové.


Technické parametre

Napäťová sústava:
Ovládacie napätie:
Ochrana v normálnej prevádzke:
Ochrana pri poruche:
Pracovná teplota:
Vyhovuje normám:
Pripojenie prúdového obvodu:
Prívod:
Povrchová úprava:
Používané regulátory:
Používané stýkače:
Používané kondenzátory:
Používané istiace prvky a odpojovače:
Používané rozvádzačové skrine:
3PEN~50Hz, 400V/230V, TN-C
230V~
izolovaním živých častí zábranami a krytmi
samočinným odpojením napájania
-10°C až 40°C
STN 35 7141, STN 33 3080, STN EN 60439-1
x/5A
zdola (zhora)
štruktúrny epoxidový náter, RAL7032
Frako, Circutor, Lovato
Telemecanique
Electronicon MKP, ZEZ Silko
OEZ
Sarel, Schrack, 3D-Dianiška

 Stiahnuť manuál | Späť
©2005 by MCT s.r.o. | powered by phprs